Voorwaarden voor het gebruik van deze website

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ons best doen om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen expliciete of impliciete garanties voor de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website voorkomen. Vertrouwen op deze informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit, of op enigerlei wijze verband houden met, het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links vinden naar andere websites die niet onder onze controle staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die daarin worden geuit.

Alle inspanningen worden geleverd om de website soepel te laten verlopen. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Het gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze disclaimer. Als u niet akkoord gaat met deze disclaimer, gebruik dan alstublieft deze website niet.

De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en wordt naar goeddunken van Berg&Berg bijgewerkt. Het is raadzaam om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.